نویسنده: مهسا شیدایی

اینویزیلاین (ارتودنسی نامرئی)

اینویزیلاین (ارتودنسی نامرئی)

21 نوامبر 18
اینویزیلاین یا ارتودنسی نامرئی، نوعی درمان ارتودنسی است که بدون نیاز به بریس های فلزی معمول، به صاف کردن دندان...
ارتودنسی ثابت چیست؟

ارتودنسی ثابت چیست؟

17 نوامبر 18
ارتودنسی ثابت از زمان های قدیم استفاده می شده است و بسیار مفید و کارآمد می باشد.  اجزای ارتودنسی شامل...